top of page
IMG_4171.JPG

פעם אחת

סיפור בשלושה זמנים

2016

שלוש נשים מספרות סיפור חיים של אישה אחת
כל אחת מהן מייצגת זמן אחר בחייה
את הסיפור שלהן הן פורסות על גבי כמה נופים ומספר מקומות
כאשר כל אחת מקיימת דיאלוג פנימי עם דמות המלווה 
(בנוכחותה או בהיעדרותה) את האישה.
בעזרת מסגרות עץ ריקות וצנצנות זכוכית מלאות
נוצרות תמונות חיים ונחשפת נפש אחת
וניסיונותיה למלא חללים ריקים בתוכן.

גלריה ברבור, המפעל יוני 2016

ANT.png

 קרדיטים

פעם-אחת-אינטרנט.jpg

יוצרת: רות חוף
משתתפות יוצרות: סנונית ברבן, דבורה פישר, רות חוף
ליווי אמנותי: לי לוריאן, עירא אבנרי
תפאורה: גיא סער רוסו
יעוץ: עירא אבנרי, גיא סער רוסו
הפקה: הודי בן עמי
תודות: גלריה ברבור, מורן אביב, ענת ארבל, אוריה קדרי, קולקטיב פנדורה
בתמיכת קולקטיב פנדורה

bottom of page