top of page

Ruth Hof

Subheadline subheadline

01

PROJECTS

02

EVENTS

03

WRITINGS

04

COLLABORATIONS

Ruth Hof

Ruth Hof

Ruth Hof

RUTH HOF

Ruth Hof

Ruth Hof

Ruth Hof

Ruth Hof

Ruth Hof

Ruth Hof

Ruth Hof

PROJECTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

EVENTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

COLLABORATIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Mei Tehom-8.jpg

WRITINGS

בדדה

היצירה "בדדה", שנוצרה ומבוצעת על ידי שי פרסיל, יוצרת רב תחומית, בובנאית ופרפורמרית, עלתה לראשונה בפסטיבל תיאטרון עכו 2021.

more...

קרברוס

הזמן: חלקיקי השניות

הראשונות לפני ההתעוררות,
או לחלופין הרגעים השבריריים שנופלים אל השינה.  נים לא נים

more...

הביתה

הדרך חזרה הביתה מעולם לא היתה איטית כל כך. ההליכה זהירה, בקו ארוך וברור. מותירה מאחור את העלים היבשים...

more...
Mei Tehom-72.jpg
bottom of page