top of page
Kenes Masurtiut 2022 - DAY 1 - BIG-110.jpg
Kenes Masurtiut 2022 - DAY 1 - BIG-110.jpg

היכל לתפילות אבודות

 תערוכה אינטראקטיבית 

2022

ברוכות וברוכים הבאים להיכל לתפילות אבודות

במרחב זה תוכלו למצוא, לקרוא, לכתוב, לעורר, להיזכר ולייצר תפילות אישיות.

התפילות בהיכל אינן מהוות תחליף או מילוי מקום של התפילות בסידורים ובכתבי הקודש. התפילות בהיכל הן הזמנה להכניס קודש בחול (וחול בקודש), למצוא את השכינה בחפצים הדוממים, להשתעשע במרחבים הרציניים ביותר (וההיפך), להתחבר לפלא (הנשגב)

שבפשטות ולתת מקום (משמעותי יותר) לתפילות בחיינו.

WASP.png

הוצג בין השאר ב…

יד יצחק בן צבי, הכנס למסורתיות 2022

20a52917-251b-44b7-9086-50f79ce5eb6c.JPG

קרדיטים

יצירה, קונספט וכתיבה: רות חוף

יצירה, סאונד וכתיבה: משה ולדמן

אוצרות, ליווי אמנותי וכתיבה: בשמת חזן

עיצוב חלל וטיפוגרפיה: גיא סער רוסו

צילום: קרן רוזנברג

הופעות אורחות בהיכל: אפרת נחמה, יוספה זאוש, משה ושרה ולדמן

bottom of page